Regex v marketingu [6+ príkladov]

regex regulárne výrazy

Vďaka Regexu je práca s textovými reťazcami rýchlejšia a efektívnejšia. Toto je zoznam najčastejších regulárnych výrazov, bez ktorých sa marketér, webový analytik, či SEO špecialista nezaobíde.

regex regulárne výrazy regular expressions

Najčastejšie regulárne výrazy:

.

ľubovoľný znak

|

znak pre „alebo“

*

početnosť výskytu 0 alebo viackrát

+

početnosť výskytu raz alebo viackrát

?

početnosť výskytu 0 alebo raz

^

začiatok výrazu

$

koniec výrazu

()

zoskupenie výrazu

[]

množina vyhovujúcich znakov

{}

označenie početnosti výskytu

rozsah vyhovujúcich znakov (používa sa vo vnútri [])

\

používa sa na označenie špeciálneho znaku, ktorý má v Regexe iný význam (napr.: \$ pre znak dolára)

\w

písmeno alebo číslica z množiny [a-zA-Z_0-9]

\W

iný znak ako písmeno alebo číslica

\d

číslica

\D

iný znak ako číslica

Príklady použitia Regexu:

1. Odstránenie koncového lomítka z URL

^([^/]+)?/(.*?)/+$

 • používa sa v advanced filtri v Google Analytics
 • výstup filtra je $A1/$A2

2. Redirect 301 pre celý podadresár

RedirectMatch 301 ^/blog/(.*)$ https://www.domena.sk/$1

 • použitie v súbore .htaccess
 • presmeruje všetky podstránky zo sekcie blog na nový web
 • ak sa blogová sekcia na novom webe volá napr. news, URL pre redirect bude vyzerať: https://www.domena.sk/news/$1

3. Filter pre jazykovú mutáciu webu

^/be/(fr|nl)(.*)?$

 • filter pre Requested URI
 • platí pre belgickú verziu webu vo francúzskom alebo v holandskom jazyku

4. IP filter pre rozsah IP adries

62\.197\.12\.1(3[2-9]|4[0-4])

 • filter platí pre rozsah adries 62.197.12.132 – 62.197.12.144

5. Detekcia e-mailovej adresy

[a-zA-Z0-9-_.]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z.]+

 • pre detekciu e-mailov iba z konkrétnych domén bude regex vyzerať nasledovne: [a-zA-Z0-9-_.]+@[a-zA-Z0-9-]+\.(sk|cz)

6. voľba sekcie Page Path

^\/([^\/]+)?\/?([^\/]+)?

 • regex označí prvú a druhú sekciu Page Path
 • pre výber sekcie v GA použi: $1, resp. $2
 • pre výber sekcie v JavaScripte použi: match[1], resp. match[2]
 • kompletný zápis v JavaScripte vyzerá:
  • var regex = new RegExp(/^\/([^\/]+)?\/?([^\/]+)?/ig);
  • var match = regex.exec({{Page Path}});
  • var fragment1 = match[1];

ZDROJE A ODPORÚČANÝ OBSAH
 1. Regex101 – Regex validátor

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *