Analýza kľúčových slov

Analýza kľúčových slov je základným kameňom funkčnej (nielen online) marketingovej stratégie. Kvalitne spracovaná analýza kľúčových slov vám ušetrí množstvo času a peňazí a upriami vašu pozornosť na to, čo vaši zákazníci skutočne potrebujú.

analyza kw keyword research

Čo vám analýza kľúčových slov prinesie?

  • Zoznam fráz, ktoré užívatelia reálne hľadajú rozdelených do logických kategórií (štandardne od 3.000 do 15.000 fráz)
  • Informácie o hľadanosti a sezónnosti kľúčových slov
  • Informácie o miere konkurencie pre jednotlivé kľúčové slová
  • Zoznam vstupných stránok s pozíciami v SERPe
  • Zoznam potenciálnych nových vstupných stránok
  • Informácie o dôležitosti kľúčových slov, cene za klik a ďalšie dáta potrebné pre jednotlivých marketingových špecialistov (SEO, PPC, Social, Content)

Analýza kľúčových slov pre SEO

Z analýzy kľúčových slov vyčítate, na ktoré kategórie a podkategórie je potrebné sa zamerať prioritne – objavíte nepokryté kľúčové slová bez vstupných stránok, málo výkonné vstupné stránky a pod. Typy fráz vám zase napovedia, akú formu obsahu zvoliť pre jednotlivé kľúčové slová. Získaný dataset je možné prepojiť s dátami z Google Search Console a sledovať, aký vplyv má optimalizácia webu na jeho reálny výkon v čase.

Analýza KW ako základ pre obsahovú stratégiu

So SEO úzko súvisí aj content marketing. Vďaka analýze kľúčových slov si vytvoríte redakčný plán pre firemný blog, ale aj pre YouTube kanál, podcastové aplikácie a pod. Keďže dataset obsahuje aj informácie o sezónnosti, budete si vedieť presne naplánovať, kedy budete aký obsah vytvárať a kedy promovať.

Analýza kľúčových slov pre PPC

Z analýzy vám vyplynú logické kategórie, ktoré budú tvoriť štruktúru vašich platených kampaní, ale i zoznam kľúčových slov či vylučujúcich kľúčových slov pre vyhľadávacie kampane. Keďže analýza obsahuje údaje o hľadanosti, ceny za klik aj informácie o sezónnosti, budete si vďaka nej vedieť presniejšie naplánovať rozpočty.

Ďalšie využitie analýzy kľúčových slov

Dataset obsahuje aj množstvo príbuzných kľúčových slov, na ktoré sa možno ešte nezameriavate, ale dopyt zákazníkov po týchto informáciách, produktoch či službách je vo vašej oblasti podnikania značný. Vďaka analýze kľúčových slov im môžete ponúknuť presne to, čo potrebujú.

Ukážka výstupu analýzy kľúčových slov

Cena analýzy KW

Cena za analýzu kľúčových slov sa odvíja od rozsahu a zamerania. Ceny sú len orientačné. Nie som platca DPH.

Spracovanie analýzy:

600 – 1000 EUR

Praktický workshop:

190 EUR

Objednať analýzu

Špecifikujte svoju požiadavku a ja vám nacením analýzu kľúčových slov presne pre váš biznis.