Výdavky na zdravotníctvo naprieč EÚ

Minulý týždeň som sa zúčastnil zaujímavej diskusie na tému, čo trápi Európanov. Tých „trápení“ tam bolo viac, ale jedna téma výrazne rezonovala. Bolo ňou zdravotníctvo. Nedalo mi to a vyhrabal som z Eurostatu dáta o výdavkoch na zdravotnú starostlivosť za predcovidový rok 2019. Poďme sa na to pozrieť.

Metodika: vychádzal som z oficiálnych dát Eurostatu pre výdavky verejného zdravotníctva a z dát počtu obyvateľov k roku 2019. Predcovidový rok som zvolil preto, aby výdavky neboli skreslené o rôzne mimoriadne náklady spojené s vírusom Covid-19.

Ako je na prvý pohľad zrejmé, rozdiel medzi západom a východom EÚ je priepastný. Zatiaľ čo susedné Rakúsko vynakladá na jedného poistenca v priemere 4700 eur ročne, na Slovensku je to o 3500 eur menej! Tento rozdiel sa potom zákonite prejaví v dostupnosti zdravotnej starostlivosti, čakacích dobách na plánované operácie, počte lekárov a sestier, ale aj v priemernej dobe dožitia.

Podľa údajov OECD sa v EÚ vynakladá na verejné zdravotníctvo v priemere 10% HDP. Na Slovensku je to približne 7,4%. Aj keby sme sa v uvedenej metrike vyrovnali priemeru EÚ, v absolútnej hodnote by to znamenalo, že na jedného poistenca by sme vynakladali len 1620 eur, čo je stále výrazne menej ako v Rakúsku či v Nemecku.

Ak chceme mať kvalitnejšie zdravotníctvo, neostáva nám nič iné ako zvyšovať HDP. Inej cesty niet.

ZDROJE A ODPORÚČANÝ OBSAH
  1. Eurostat: Health data
  2. Výdavky na zdravotníctvo

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *