Impresie v Google Search Console – ako im rozumieť?

Vo výkonnostnom reporte Google Search Console poznáme štyri metriky – počet impresií, počet kliknutí, priemerná pozícia a CTR. V tomto článku sa vám pokúsim vysvetliť, čo reálne znamenajú Impresie v Google Search Console. Zložíme si ružové okuliare a môžeme ísť na to!

Google Search Console impressions impresie

Impressie v Google Search Console

URL adresa vášho webu zaznamená impresiu vtedy, keď je zaradená vo výsledkoch vyhľadávania pri vyhľadávaní určitej frázy. Pozor, nie je nutne potrebné, aby sa váš web vo výsledkoch vyhľadávania reálne zobrazil. Sú však niektoré typy rich snippetov, kde je podmienkou započítania impresie reálne zobrazenie vo viewporte užívateľa.

Ukážme si to na príklade vyhľadávacej frázy „analýza kľúčových slov„. Môj web podľa Google Search Console do dnešného dňa zaznamenal pri tejto vyhľadávacej fráze 142 impresií s priemernou pozíciou 57,4. Nemusíte byť jadrový fyzik, aby ste pochopili, že môj web vo výsledok vyhľadávania reálne nikto nikdy nevidel.

analýza kľúčových slov google search console

Pozrime sa teraz na prvú stranu na Googli, ako to vyzerá tam. Sú aspoň tieto impresie reálne? Ani prvá strana a dokonca ani prvé pozície na nej vám nezabezpečia, že váš web bude reálne na očiach užívateľov. V tomto prípade vidíme vo viewporte 4 sponzorované príspevky a až pod nimi, na úrovni záhybu stránky, sa objavuje prvý organicý záznam – teda jeho časť s URL adresou.

Impresie pri rich snippetoch

Rich snippety, alebo po slovensky štruktúrované dáta, sú doplnkové formy zobrazení, ktoré pri správnej konštelácii hviezd (a Google algoritmu) môžu ponúknuť váš web používateľom Googlu. Pri niektorých rich snippetoch sa impresie vyhodnocujú inak ako pri klasických textových výsledkoch. Takáto je PRAUDA:

1. AMP stránky

AMP stránky sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazujú vo forme caruselu. Aby bola impresia započítaná, užívateľ sa musí preswipovať až na záznam s vaším webom. V tomto prípade sa stránke do viewportu teda musí reálne dostať. Impresia sa zaráta vždy len raz pri jednom unikátnom vyhľadávaní.

2. Objavovanie (Discover results)

Na domovskej stránke vyhľadávača Google sa na mobilných zariadeniach zobrazujú nzv. Discover results. Tieto záznamy vám ponúka algoritmus Googlu na základe vášho predchádzajúceho vyhľadávania a na základe histórie používania mobilných aplikácií.

Aby sa impresia z Discover results reálne započítala, musí sa váš web reálne zobraziť vo viewporte užívateľa, t.j. musí k nemu užívateľ doscrollovať. Discover results majú aj svoj špeciálny report v Google Search Console.

3. Featured snippet

Featured snippet sa zobrazuje väčšinou pred ostatnými výsledkami vyhľadávania a môže mať niekoľko podôb v závislosti od toho, aký typ obsahu sa na stránke nachádza. Medzi najčastejšie patrí definícia nejakého pojmu (aj s obrázkom), prípadne číslovaný zoznam.

Impresie tohto typu zobrazenia sa počítajú štandardne ako bežné textové výsledky. Ak vás problematika featured snippets zaujíma viac, odporúčam článok od Backlinko.

4. Caruselové rich snippety

Podobne ako pri AMP stránkach aj všetky caruselové rich snippety zaznamenajú impresie až vtedy, keď sa reálne zobrazia. Ide o štruktúrované zobrazenia pre recepty, ubytovanie, správy, filmy, kurzy a podobne.

5. FAQ rich snippety

Do každej otázky FAQ sekcie môžete pridať ľubovoľné množstvo odkazov (samozrejme za predpokladu, že sú relevantné). Ak užívateľ otázku rozbalí, impresia sa započíta pre každý jeden odkaz, ktorý tu je zverejnený.

rich snippet faq impressions google search console

6. Impresie pri vyhľadávaní obrázkov

Pri obrázkoch sa impresia započíta až vtedy, keď sa obrázok reálne zobrazí vo viewporte užívateľa. V prípade, že sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazí viac obrázkov z jednej URL, impresia sa započíta iba raz.

vyhľadávanie obrázkov impresie search console

7. Knowledge Graph

Existuje ešte jedna špecifická forma zobrazenia, ktorou je Knowledge Graph. Tu sú často zobrazované dáta z Wikipedie, ale pri dobre riešenom lokálnom SEO môže byť v tejto sekcii množstvo odkazov na váš web. Opäť platí to, čo bolo povedané vyššie – ak na jednu konkrétnu URL smeruje viacero linkov, impresia bude zarátaná iba raz. Ak ale každý link smeruje napr. do inej sekcie webu, každá unikátna URL získa jednu impresiu.

JFK knowledge graph rich snippet google

Zhrňme si to…

Toto boli najčastejšie používané rich snippety, kde, ako vidíte, je započítavanie impresií odlišné od prípadu k prípadu. Pri väčšine ostatných, bežne používaných rich snippetov sa impresie zarátavajú podobne ako pri textových výsledkoch vo vyhľadávaní, t.j. odkaz na váš web sa užívateľovi vôbec nemusí zobraziť.

Ako vidíte, počet impresií treba brať s rezervou. Oveľa dôležitejšie ako konkrétne číslo je to, aký trend táto metrika má. Ak impresie niektorých URL budú rásť pomalšie ako priemer celého webu, je to pre vás podnet na hlbšiu analýzu problému a prípadné vylepšenie stránky.