Prepočítavanie meny v Data Studiu

Google Data Studio

Vo facebookovej skupine Učíme se Google Data Studio sa objavila zaujímavá otázka: ako prepočítavať hodnotu Revenue z Google Analytics, ktorá je napr. v dolároch na inú menu? Poďme sa na to pozrieť bližšie.

Google Data Studio

Prečo nemôžeme jednoducho použiť kalkulované pole?

Pri bežných prepočtoch nejakých metrík si jednoducho vytvoríme nové kalkulované pole, kedy hodnotu prerátame potrebným vzorcom. Napríklad:

  • stopy (ft) na metre (m): {{foot}}/3.281
  • stupne Kelvina (K) na stupne Celzia (C): {{Kelvin}}-273.15
  • hektár (ha) na metre štvorcové (m2): {{hectare}}*10000

Pri menách je to trochu zložitejšie. Výmenný kurz totiž nie je nemenný v čase, preto by bolo nesprávne vynásobiť hodnotu Revenue nejakým pevným výmenným kurzom. Pomôže nám Google Sheets.

Výmenné kurzy mien v Google Sheets

Našťastie Google Sheets majú skvelú funkciu, ktorá nám vráti hodnotu výmenného kurzu akejkoľvek meny v ľubovoľnom dátume, a to aj spätne. Tá zázračná funkcia sa volá GOOGLEFINANCE a funguje nasledovne:

=GOOGLEFINANCE(ticker, [attribute], [start_date], [end_date|num_days], [interval])

ticker
Označenie hodnoty, ktorú chcete získať. V prípade, že potrebujete prepočet dolárov na eurá, vyzerá to takto: „CURRENCY:USDEUR“. Funkcia však vie získať dáta aj z akciových búrz, takže ak by ste chceli vedieť, aká je hodnota akcií Google v indexe Nasdaq, použijete ticker v tvare: „NASDAQ:GOOG“.

[attribute]
V našom prípade použijeme atribút „price“, ktorý nám vráti poslednú hodnotu výmenného kurzu v danom dni. Atribútov je množstvo, je to napríklad najvyššia či najnižšia hodnota akcie v danom dni, počet emitovaných akcií a mnohé iné.

[start_date]
Počiatočný dátum, od ktorého chcete dáta získať. Pre 1. januára 2019 zadáte „1.1.2019“.

[end_date|num_days]
Funguje podobne ako [start_date]. Ak chcete aby sa dáta získavali dynamicky aj naďalej, môžete tu použiť aj vzorec, napr. TODAY().

[interval]
Môžete si zvoliť denný interval, alebo priemernú hodnotu na týždňovej báze. My potrebujeme denný interval a ten má tvar „DAILY“, alebo 1.

Pre získanie výmenných kurzov USD/EUR od 1.1.2020 do dnešného dňa bude vzorec vyzerať nasledovne:

=GOOGLEFINANCE(„CURRENCY:USDEUR“;“price“;“1.1.2020″;TODAY();“DAILY“)

Výsledkom bude takáto tabuľka, ktorú v ďalšom kroku prepojíme s Google Data Studiom.

Google Finance Google Sheets

Prevodové kurzy v Data Studiu

V prípade, že v tabuľke máte viac mien, podobne ako na screenshote vyššie, tak pri prepojovaní Google Sheets v Data Studiu zrušte možnosť „Use first row as headers“ – Data Studio totiž vyžaduje jednoznačné pomenovanie každého stĺpca. V našom prípade by nám to vyhodilo chybu, pretože máme 4 stĺpce s pomenovaním Date a 3 stĺpce s pomenovaním „Close“ (pri rozsahu A2:G, môj prvý riadok je len pomocný pre lepšiu prehľadnosť).

Následne si všetky stĺpce vhodne pomenujte, aby sa vám s nimi ľahko pracovalo. Napr. USD/EUR a podobne. Samozrejme, budete potrebovať prepojiť aj váš Google Analytics účet, ak ste už tak neurobili predtým.

Data Blending

V tomto momente máte v Data Studiu dáta z Google Analytics aj prevodové kurzy mien, ktoré potrebujete. Ďalším krokom bude vytvorenie data blendingu, ktorým oba dátové zdroje prepojíte. Ten bude vyzerať nasledovne:

Data blending Data Studio

Spoločným kľúčom bude dátum, ten je totiž rovnaký vo vašom Google Analyticse aj vo vytvorenom Google Sheet. Takto blendované metriky už môžete konečne použiť na vytvorenie nového kalkulovaného poľa. Ak napríklad chcete vedieť, aká je hodnota Revenue v britských librách, kalkulované pole bude mať tvar: {{Revenue in USD}}*{{USD-GBP}}.

kalkulované pole Google Data Studio prepočítavanie meny

Takouto „obchádzkou“ získate oveľa presnejšie dáta, ako keby ste hodnotu Revenue prepočítali len nejakou priemernou fixnou hodnotou. Funkcia GOOGLEFINANCE toho umožňuje oveľa viac, takže sa k nej v budúcnosti určite ešte vrátim. A tu už je výsledný report s prepočítavaním meny. Všimnite si najmä percentuálne porovnanie hodnôt s predošlým obdobím. Ak by sme použili fixnú hodnotu, zmeny by boli pri každej mene rovnaké. V tomto prípade však jasne vidieť vplyv kurzových rozdielov.

Prepočítavanie mien v Google Data Studiu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *